Klavíristka
Veronika Ptáčková
Klavíristka Veronika Ptáčková

Životopis

Hře na klavír se věnovala od tří let v LŠU Voršilská (nyní Hudební škola hl. m. Prahy). Pod vedením profesorky Zdeny Janžurové, která hned rozpoznala její talent, vystupovala záhy jako model na seminářích po celé republice. Tuto činnost později završila ve čtyřdílném cyklu videokazet "Klavír hrou" v rámci metodického programu pro pedagogy hudebních škol.
Je absolventkou Gymnázia Jana Nerudy s hudebním zaměřením, z klavírní třídy profesora Martina Ballýho, a Pedagogické fakulty UK v Praze.
Během své klavírní dráhy se zúčastnila velkého množství soutěží v sólové i komorní hře a získala mnoho ocenění, jako například:

 

  • zvláštní ocenění za provedení a interpretaci děl B. Smetany, B. Martinů, K. Slavického a L. Janáčka
  • cena za provedení soudobého melodramu Blues pro bláznivou holku
  • cena v soutěži Bohuslava Martinů
  • ceny v celostátních soutěžích z Ústí nad Labem, Opava, Hradec Králové

Pro svou pohotovost a neomylnost při hře byla už v ranném věku obsazena v hudebních rolích ve filmech režisérů K. Kachyni (Poslední motýl), T. Remundové (Jen malý kousek štěstí) a
H. Kodíčkové (Špendlík na motýla).

Vystupovala s předními hudebními tělesy, jako například Jihočeská filharmonie, komorní orchestr Josefa Suka, komorní orchestr Akademie věd, komorní orchestr Solisti di Praga nebo Pražská komorní filharmonie.

Mimo koncertní dráhy pedagogicky působila například jako profesorka klavíru na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením a Hudební škole hl. města Prahy nebo jako profesorka korepetice melodramu na pražské DAMU. V současné době pedagogicky působí jako korepetirorka a také vyučuje orchestrální hru na ZUŠ Bajkalská.

V roce 2001 absolvovala první turné po Japonsku se zahraničními pěvci a stala se tak stálým hostem japonských pódií. Má pravidelné koncerty s operními pěvci a instrumentalisty v Čechách i v zahraničí.