top of page

Koncerty "Z nitra"

Klasické koncerty

  • Pocta legendám

  • Světem hudebních stylů 

Skladba s konkrétním záměrem přímo pro vás

 

Relaxační CD

Spolupráce s terapeuty

  • hudba vznikající pro daný čas a prostor provázející meditační setkání a relaxace

Nástrojové korepetice

  • operních a popových zpěváků, instrumentalistů
    a sborů, festivalů, soutěží aj.

Zpracování hudebních děl 

bottom of page