Klavíristka
Veronika Ptáčková
Klavíristka Veronika Ptáčková

Úvod

Veronika Ptáčková je nejen vynikající sólistkou, ale i vyhledávanou komorní hráčkou, která má přirozený cit a empatii nejen pro své pěvecké kolegy, ale také pro instrumentalisty. Vyniká velkou technickou precizností a dokonale vystihne záměr skladatele svou interpretací. Díky své schopnosti improvizovat jí nedělá problém nastudovat také jazzová díla nebo populární skladby. Pro tyto kvality je ceněnou a vyhledávanou hráčkou i na populární scéně a vystupuje doma i v zahraničí.

 

Koncertuje a spolupracuje s předními pěvci Státní opery v Praze, například s paní Simonou Procházkovou nebo Andreou Kalivodovou aj., příležitostně vystupuje v komponovaných večerech s recitátorem Alfredem Stejčkem. Na populární scéně koncertovala například se známým zpěvákem Bohušem Matušem, Jiřím Kornem či zpěvačkou Hedvikou Tůmovou a nebo se smíšeným pěveckým sborem Lucky Voice Band. Doprovází také sborová tělesa, například Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a natáčí pro Český rozhlas. Vyučuje na Jihočeských klavírních kurzech v Blatné a pravidelně koncertuje se sopranistkou Bronislavou Tomanovou, se kterou také založila pěvecké kurzy a festival „Zpívající Kouřim“. 

 

Působí také jako skladatelka a aranžérka. Je autorkou originálních sborových úprav pro projekt „Sborovna Rádia Classic Praha“ a věnuje se i autorské hudbě ve vlastním projektu s názvem „Angelic Piano Music“, v němž nedávno vydala CD.

 

Je zastupovanou autorkou organizace OSA a Intergram.

 

 

 

Veronika Ptáčková is not only an excellent soloist, but also a sought-after chamber musician who has a natural sense and empathy not only for her singing colleagues but also for the instrumentalists. She excels with great technical precision and perfectly reflects the intention of the composer with her interpretation. Thanks  to her ability to improvise, she has the chance to play jazz or popular songs as well. For these qualities, she is also a valued and sought-after player on popular stage and performs at homeland likewise abroad.

 

She performs and cooperates with the leading singers of the Prague State Opera, such as Mrs. Simona Procházková or Andrea Kalivodová or others.  Occasionally performs in composed evenings with reciter Alfred Strejček. On the popular scene she performed with more  famous singers like Bohuš Matuš, Jiří Korn, Hedvika Tůmová or the mixed vocal choir  Lucky Voice Band. She also accompanies choir ensembles, such as the Children’s Choir of Czech Radio and records for Czech Radio. She teaches at South Bohemian Piano Courses in Blatná and regularly performs with soprano Bronislava Smržová, who founded  the singing courses and festival  „Singing Kouřim“.


Veronika also works as a composer and arranger.  She is the author of  many original choir adaptations for the „Classic Prague Radio Teacher’s Lounge“ project. She devotes herself to authoring music in her own project entitled „Angelic Piano Music“ in which she recently released a CD. She is represented by OSA and Integram.

Aktuální koncerty

Datum
Událost
28. 2. 20
15:00
Setkání zaměřená na práci s kameny

Centrum Fontána, Vltavínova 8, Plzeň

14. 3. 20
10:00
Setkání zaměřená na práci s kameny

Centrum Fontána, Vltavínova 8, Plzeň

22. 4. 20
19:00
Plynutí v proudu rychlých změn dnešní doby

Prostor 8, Šmilovského 8, Praha 2

1. 7. 20
14:00
Klavírní kurzy Blatná

Zámek a Zuš Blatná

5. 7. 20
18:00
Světem hudebních stylů

Zámek Blatná

V dubnovém čísle časopisu Nový Fénix právě vychází článek ze křtu nově vydaného CD Meditace a harmonizující vibrace ladiček klavíristky Veroniky Ptáčkové a terapeutky Pavlíny Moučkové. Přečtěte si nejen o tom, jaké účinky na lidské zdraví má spojení hudby a terapeutických ladiček, ale i další zajímavosti nejen ze zákulisí vzniku tohoto CD.